• Ngô Xuân Thập
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu trưởng
  • 0905870770
  • ngoxuanthap@gmail.com
  • Ngô Xuân Thập
  • Ban Giám Hiệu
  • Bí thư Chi bộ Đảng
  • 0905870770
  • ngoxuanthap@gmail.com