Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
TT32 15/01/2021 Thông tư, TT 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
TT26 26/08/2020 Thông tư, TT 26/2020/ Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
TT20 22/08/2018 Thông tư, TT 2018 ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên