Tổng kết Cụm chuyên môn số 2

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 2                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số:……./BB-CCM

 

                                                           BIÊN BẢN TỔNG KẾT

                                             (V/v sinh hoạt Cụm chuyên môn số 2)

 

 1. Thời gian: Vào lúc 15h00 ngày 09 tháng 6 năm 2020.
 2. Địa điểm: Trường THCS Ngô Mây.

III. Thành phần:

 1. Ông: Ngô Xuân Thập        HT trường THCS Tô Vĩnh Diện – Cụm trưởng cụm CM số 2                 Chủ trì.
 2. Ông: Phạm Tuấn Anh           HT trường THCS Ngô Mây.
 3. Ông: Phạm Hoàng Lương HT trường THCS Trần Phú.
 4. Ông: Nguyễn Văn Hồng HT trường TH-THCS Đinh Nup .
 5. Ông: Đặng Hoàng Nam Thư ký.
 6. Và các đồng chí giáo viên tham gia các đợt sinh hoạt chuyên môn của 04 trường.
 7. Nội dung:
 8. Đ/c Ngô Xuân Thập thông qua báo cáo hoạt động Cụm chuyên môn số 2

( Có báo cáo kèm theo)

 1. Đ/c Ngô Xuân Thập thông qua kết quả thực hiện: Tất cả các trường trong Cụm chuyên môn số 2 đã có sự kết hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các trường với nhau, có sự thống nhất cao trong quá trình tổ chức sinh hoạt chuyên môn.

– Đã tổ chức mở được 03 chuyên đề và 03 tiết dạy đúng theo kế hoạch đề ra gồm:

+ Chuyên đề 1: “Trường học kết nối và phần mềm ra đề kiểm tra Smart Test” do đ/c Đặng Hoàng Nam giáo viên trường THCS Tô Vĩnh Diện báo cáo ngày 29/11/2019.

+ Chuyên đề 2: Môn địa lí “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tích hợp giáo dục quốc phòng an ninh trong dạy học môn Địa lí THCS” do đ/c Lê Văn Vỹ giáo viên trường TH-THCS Đinh Nup báo cáo ngày 03/6/2020.

+ Chuyên đề 3: Môn tiếng Anh “Phát triển kỹ năng nói cho học sinh lớp tiếng Anh 6 thí điểm qua Project” do đ/c Vũ Thị Thu Hà giáo viên trường THCS Ngô Mây báo cáo ngày 09/6/2020.

+ Tiết 1: Môn Ngữ văn lớp 7, tiết 63 “Mùa xuân của tôi” tại trường THCS Tô Vĩnh Diện, do đ/c Vũ Thị Phương dạy ngày 29/11/2019.

+ Tiết 2: Môn Âm nhạc “Chiếc gùi đung đưa” tại trường THCS Ngô Mây do đ/c Bùi Thị Kiều Loan dạy ngày 12/12/2019.

+ Tiết 3: Môn Toán “Phép chia phân số – luyện tập” tại trường THCS Trần Phú do đ/c Võ Thị Hồng Hạnh dạy ngày 27/5//2020.

Tất cả các chuyên đề và tiết dạy đều có giáo án và biên bản góp ý kèm theo.

 1. Nhận xét chung:
 2. Ưu điểm:

– Tất cả các trường trong Cụm chuyên môn số 2 có sự thống nhất cao trong suốt năm học.

– Tất cả giáo viên báo các chuyên đề cũng như tiết dạy đều có sự đầu tư chuẩn bị. Chuyên đề mang tính thực tế áp dụng cho nhiều đối tượng. Tiết dạy tốt sử dụng phương pháp với kiểu, dạng bài cúuốn hút sự chú ý của học sinh.

 1. Nhược điểm:

Một số chuyên đề còn dài dòng, chưa có minh chứng đầy đủ để làm nổi bật chuyên đề, đối với tiết dạy chưa có sự mở rộng để tăng thêm tính hấp dẫn cho học sinh.

 1. Khen thưởng
 2. Cụm chuyên môn số 2 thống nhất 02 tiết dạy và 01 tiết chuyên đề của các đồng chí sau được khen thưởng.

Biểu quyết: 15/15đ/c ( đạt tỉ lệ 100%).

– Tiết dạy Ngữ văn lớp 7, tiết 63 “Mùa xuân của tôi” của đ/c Vũ Thị Phương giáo viên trường THCS Tô Vĩnh Diện.

– Tiết Môn Toán “Phép chia phân số – luyện tập” của đ/c Võ Thị Hồng Hạnh giáo viên trường THCS Trần Phú .

– Chuyên đề  Môn tiếng Anh “Một số kinh nghiệm giảng dạy môn tiếng Anh theo chương trình 10 năm” của đ/c Vũ Thị Hà giáo viên trường THCS Ngô Mây.

 1. Đề xuất khen thưởng cấp phòng.

Đ/c Bùi Thị Kiều Loan đề nghị khen thưởng cấp phòng.

Biểu quyết: 15/15đ/c ( đạt tỉ lệ 100%).

VII. Báo cáo tài chính

 1. Tổng thu: 04 đơn vị x 1.100.000đ = 4.400.000đ

( Bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).

 1. Tổng chi: 4.400.000đ

Trong đó:

– Chi bồi dưỡng tiết dạy: 150.000đ/tiết x 3 = 450.000đ

– Chi báo cáo chhuyên đề: 200.000đ/cđ x 3 = 600.000đ

– Chi khen thưởng cho 03 đ/c xuất sắc x 100.000 = 300.000đ

– Chi tổng kết cụm: 15 người x 150.000đ = 2.250.000đ

– Chi nước uống: 800.000đ ( Gồm tiền nước uống trong các đợt sinh hoạt, sơ kết, tổng kết và các khoản phát sinh khác).

VIII. Kiến nghị, đề xuất:

– Trong qua trình lập kế hoạch nhà trường, nhà trường cần đưa các kế hoạch của cụm chuyên môn vào để triển khai.

– Xây dựng các chuyên đề cần thống nhất chung để ứng dụng được cho tất cả các trường trong Cụm chuyên môn.

– Đề xuất tiết dạy và tiết chuyên đề được bồi dưỡng bằng nhau.

– Đề nghị hiệu trưởng các trường tạo điều kiện tốt nhất và yêu cầu các giáo viên trong bộ môn tham dự chuyên đề đầy đủ.

– Đề xuất hỗ trợ kinh phí về đồ dùng dạy học.

Biên bản kết thúc vào lúc 16g30 cùng ngày và được thông qua cho tất cả các đ/c trong Cụm chuyên môn số 2./.

 

CHỦ TRÌ                                                                                                                       THƯ KÝ

 

          Ngô Xuân Thập                                                                                                                 Đặng Hoàng Nam