Kế hoạch Chuyên môn – Năm học: 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÔ VĨNH DIỆN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: … /KHCM-TVD                                              Ea Drông, ngày 18 tháng 10 năm 2019

       KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2019 – 2020

Căn cứ vào công văn số: Căn cứ Công văn số 223 /PGDĐT-THCS, ngày 19 /9/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bậc THCS năm học 2019-2020
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học theo nghị quyết hội nghị công nhân viên chức năm 2019 -2020 của trường THCS Tô Vĩnh Diện
Căn cứ theo tình hình thực tế tại nhà trường. nay chuyên môn trường đưa ra kế hoạch cụ thể cho nă học 2019 – 2020 như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
I. Thuận lợi
+ Đội ngũ CB, CNV của Nhà trường đầy đủ theo quy định, hầu hết trẻ khỏe nhiệt tình, yêu ngành , yêu nghề có sự ham học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.
+ Học sinh ngoan, do là nơi xa trung tâm nên ít chịu tác động xấu .
+ Năm học 2019 – 2020 được sự quan tâm của cấp trên, cơ sở vật chất của nhà trường được trang bị tương đối hoàn chỉnh, có đầy đủ phòng thư viện, phòng thục hành và phòng bộ môn đáp ứng nhu cầu dạy và học.
II. Khó khăn
+ Đội ngũ giáo viên bộ như môn Toán, Sử còn hợp đồng nên phần nào ảnh hưởng đến sự phân công trong công tác chủ nhiệm cũng như chất lượng của học sinh.
+ Đội ngũ Giáo viên tuy đông về số lượng nhưng chưa đồng đề về chất lượng, vì vậy còn có trở ngại trong việc phân công giảng dạy. Một số giáo viên ý thức chấp hành nội quy còn yếu thường hay vi phạm như đi dạy trễ không không nhiệt tình trong công tác giảng dạy làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục bộ môn.
+ Cơ sở vật chất của nhà trường mặc dù đã được tăng trưởng khá nhiều nhưng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy học đặc biệt là đối với môn tin học, có phòng học bộ môn nhưng bàn ghế chưa có để học theo yêu cầu của bài học, phòng máy vi tính đã có song máy vi tính chưa được trang bị còn sử dụng máy cũ đã bị hư hỏng nặng, hiện nay chỉ còn 6 máy hoạt động được nên không đủ máy cho học sinh thực hành. Bàn ghế còn thiếu nhiều phòng nhạc và phòng học mỹ thuật chưa có bàn ghế.
+ Đa số là học sinh con em dân tộc tại chỗ là nơi khó khăn ở xa trung tâm nên kinh tế của nhân dân còn khó khăn trình độ dân trí thấp, nhiều em học sinh lớp 6 mà chưa đọc thong thạo tiếng phổ thông và một số thì đọc còn yếu điều này ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng giảng dạy
+ Kinh tế còn khó khăn cùng với nhận thức của một số phụ huynh chưa tốt đến việc học hành của con em nên công tác duy trì sỹ số gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại
B. NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CHÍNH NĂM HỌC 2019 – 2020:
Năm học 2019 – 2020, cùng với phương hướng phát triển chung của ngành GD-ĐT, trường xác định mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể của đơn vị như sau:
Năm học 2019 – 2020 toàn trường tiếp tục thực hiện xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác. Xứng đáng “mỗi thầy cô là một tấm gương tự học tự sáng tạo”.Tăng cường công tác giáo dục đạo đức tư tưởng cho học sinh. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, phấn đấu có nhiều học sinh giỏi và có học sinh tham gia ViOlimpic toán trên mạng. Cũng như các cuộc thi đối với giáo viên mà PGD tổ chức đạt kết quả cao.
Huy động các nguồn lực để tăng trưởng cơ sở vật chất, xây dựng sân trường, các phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm vv..bước đầu có kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia.
1. Nâng cao chất lượng chuyên môn:
1.1. Đối với giáo viên
– Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn, nghiên cứu và thực hiện tốt các văn bản chuyên môn theo quy định, nhất là đánh giá chất lượng học sinh theo thong tư 58 của BGD. Tích cực tham gia việc đổi mới phương pháp giảng dạy các tiết thao giảng, thi giáo viên giỏi, phải có sự đầu tư nhất là áp dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy theo quy định của cấp trên cũng theo thông tư 12 và thông tư 21 của BGD
– Tham gia tập huấn nghiêm túc thê kế hoạch của PGD, Tập huấn chuyên môn kịp thời đến từng GV khi đã được tiếp thu.
– Áp dụng và điều chỉnh kịp thời theo chương trình giảm tải của Bộ
– Các tổ chuyên môn có đầy đủ hồ sơ theo quy định , chất lượng hồ sơ phải thể hiện nghiêm túc có tính lưu giữ lâu dài, quán triệt phải theo dõi và đánh giá nghiêm túc thành viên trong tổ mình và lưu giữ kết quả nghiêm túc .
– Các tổ có kế hoạch thao giảng, thi giáo viên giỏi cấp cấp trường kịp thời, kết quả đánh giá chính xác công bằng, khách quan, đạt kết quả cao.
– Phấn đấu tham gia thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh đạt kết quả cao nhất.
– Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” . Xây dựng được khối đoàn kết nhất trí trong tập thể chuyên môn, tạo được không khí dân chủ và phấn khởi trong đội ngũ.
– Áp dụng tối đa CNTT vào việc quản lý, nhất là phát huy tốt chương trình trường học kết nối, thường xuyên đăng bài của trường lên, phát huy hiệu quả trang web của trường, thực hiện có hiệu quả phần mềm soạn thảo đề kiểm tra Smastex.
– Đảm bảo số lượng giáo viên các bộ môn, nâng cao chất lượng đội ngũ, chú trọng việc tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ.
– Xếp loại chuyên môn của giáo viên một cách trung thực, khách quan, đúng qui chế để thực hiện tốt chế độ đối với giáo viên trường (tránh nể nang, xuề xòa).
– Thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và định kỳ theo quy định. Thường xuyên dự giờ học hỏi kinh nghiệm ở bạn bè đồng nghiệp.
– Có kế hoạch hoạt động dạy và học của Nhà trường một cách khoa học, đúng quy chế. Đề cao việc giữ gìn nề nếp, kỷ cương dạy và học. (có phê duyệt của PGD)
– Quán triệt đến từng giáo viên sử dụng thường xuyên và đạt hiệu quả đồ dùng dạy học
– Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, một cách chi tiết và khoa học (có hướng đầu tư mũi nhọn ở các môn trường có khả năng đạt như Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân)
– Xem xét thi đua đối với những giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn không hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường như: có học sinh bỏ học nhiều, lớp yếu, chất lượng thấp, bộ môn dạy chất lượng thấp.
– Đổi mới việc kiểm tra, thi cử và đánh giá chất lượng học sinh trong toàn bộ các khâu: ra đề theo hướng trắc nghiệm khách quan hoặc tự luận, tổ chức kiểm tra tập trung cuối kỳ theo đề chung của Thị Xã, của trường một cách nghiêm túc, đúng quy chế. Đánh giá và tổng kết điểm một cách trung thực, phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh. Kiên quyết xử lý các hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ giáo viên và toàn thể học sinh.
+ Đảm bảo việc thực hành, thí nghiệm một cách nghiêm túc. Áp dụng triệt để việc quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý Thư viện, thời khóa biểu, quản lý điểm của học sinh và các tổ chuyên môn qua các phần mềm của nhà trường.
+ Khai thác tối đa mạng Intenet và các phương tiện dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, kết hợp với chi đoàn giáo viên, lấy chi đoàn giáo viên làm nòng cốt trong việc giảng dạy bằng giáo án điện tử.
* Chỉ tiêu cuối năm : (Theo nghị quyết HNCNVC năm 2019 -2020)
Giáo viện đạt dạy giỏi cấp trường : 30 đ/c
(Không thi GVDG cấp thị xã)
Giáo viên chủ nhiệmgiỏi câp thị xã : 08 đ/c
Giáo Viên Chủ nhiệm giỏi cấp Tỉnh 02 Đ/c
Giáo viên đạt kết quả thao giảng : 100% khá trở lên
Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm đối với giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 100%
SKKN dự thi cấp thị xã: 15.
1.2. Đối với học sinh:
+ Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo môi trường thuận lợi để các em phấn khởi học tập, tạo nét văn hóa riêng cho học sinh.
+ Thông qua việc giảng dạy các bộ môn văn hóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp để thường xuyên giáo dục cho học sinh những truyền thống vẻ vang của đất nước, quê hương và của nhà trường trong những năm học qua.
+ Chú trọng việc giáo dục Pháp luật cho học sinh, tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện tốt các Nghị định của Chính phủ về an toàn giao thông, cấm sử dụng vũ khí , pháo nổ, chống các tệ nạn xã hội như hút hít ma túy, uống rượu, hút thuốc.
+ Tăng cường hoạt động giáo dục của các tổ chức trong nhà trường.
+ Tổ chức các tiết chào cờ đầu tuần và các ngày lễ lớn trong năm học (20/10, 20/11, 22/12, 3/2, 8/3, 26/3… ) để nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống và đạo lý cho học sinh.
+ Bố trí cho học sinh học tập quy chế , nội quy dạy học của nhà trường để củng cố nề nếp kỷ cương ngay từ đầu năm học. Thực hiện nghiêm túc chương trình được phê duyệt, ra vào lớp đúng giờ, tổ chức kiểm tra chặt chẽ, đánh giá học sinh một cách trung thực và khách quan .
+ Tập trung đổi mới phương pháp dạy học và công tác kiểm tra đánh giá học sinh:
– Phát huy phong trào đổi mới phương pháp học tập theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học trong toàn trường
– Được công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 9: 98.0 %
Học sinh giỏi các môn:
Cấp Thị xã (cả văn hóa và thể thao): 10 h/s;
Cấp tỉnh 03 học sinh.
Xếp loại cuối năm: – Hạnh kiểm: Tốt: 97-99 %
Khá: 1-3 %
Tb: không
– Học lực: Giỏi: 2.38 %
Khá: 28.5%
Tb: 52.24%
Yếu, kém: 16.63%
Lên lớp sau thi lại: 99 %

Nơi nhận;                                                                                                                                        Phó hiệu trưởng
– HT (để bc)
– Chuyên môn (để thực hiện)
– Các tổ trưởng (để thực hiện)
Ngô Xuân Thập