Kế hoạch ôn tập, kiểm tra và hoàn thành học kì II năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

 PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS TÔ VĨNH DIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

Số: ……../KHCM  – TVD                                            Buôn Hồ, ngày 16  tháng 5 năm 2020

                

                                           KẾ HOẠCH ÔN TẬP, KIỂM TRA VÀ HOÀN THÀNH HỌC KỲ II

                                                                             NĂM HỌC 2019 – 2020

Căn cứ công văn Số: 126 /PGDĐT-THCS ngày 15  tháng 05  năm 2020 của PGD Thị xã Buôn Hồ V/v Hướng dẫn Kiểm tra, đánh giá học sinh, hoàn thành chương trình và tổ chức các kỳ thi, hội thi năm học 2019-2020

Nay chuyên môn trường triển khai kế hoạch cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

– Nhằm ôn tập cho học sinh nắm vững kiến thức của chương trình đã học theo chương trình giảm tải để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi học kỳ II.

– Kiểm tra học kỳ nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học của học sinh và giáo viên, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh biết kết quả để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập nhất là trong tình hình nghỉ phòng dịch.

– Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng”; tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” và các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo Công văn hiện theo Công văn số 105/PGDĐT-THCS, ngày 28/04/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

– Giúp cho giáo viên, học sinh nắm vững và thực hành quy chế, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, thi cử và đánh giá học sinh tại các nhà tr ường theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 .

– Đảm bảo nội dung chương trình học kỳ II cũng như cả năm học của tất cả các môn học theo công văn  số: 79/PGDĐT-THCS Ngày 06 tháng 4 năm 2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và thực hiện kế hoạch giáo dục học kì II, năm học 2019-2020, hoàn thành hồ sơ và kêt quả học Kỳ II và cả năm kịp thời đúng , để báo cáo cho Phòng GD kịp thời đúng thời gian quy định.

– Đảm bảo cho công việc hoàn thành hồ sơ cuối  năm học cũng như công việc kiểm tra hồ sơ khối lớp 9 xét công nhận tốt nghiệp bậc THCS theo nhiệm vụ nhà trường

 1. Nội dung
 2. Ôn tập:

Tất cả các tổ trưởng chỉ đạo cho giáo viên ôn tập nghiêm túc đảm bảo cho học ninh nắm vững kiến thức theo đề cương của PGD trước khi thi học kỳ II. Theo dõi và báo cáo kịp thời những khó khăn trong quá trình tổ chức ôn tập cho học sinh, cũng như việc hoàn thành chương trình Giáo viên cần lưu ý những phần đã giảm tải.

 1. Thời gian và thời lượng kiểm tra
 2. Đối với môn tiếng Anh theo đề chung của Phòng GDĐT

a.1. Phần nói (2.0 điểm): Các trường xếp lịch cho học sinh kiểm tra phần nói phù hợp với kế hoạch của đơn vị mình, từ ngày 22/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

a.2. Bài kiểm tra (8.0 điểm)

 • Ngữ pháp (4.0 điểm)
 • Chọn câu trả lời đúng nhất: 8 câu x 0.25 = 2.0 (điểm)
 • Hoàn thành câu theo gợi ý: 4 câu x 0.5 = 2.0 (điểm)
 • Đọc hiểu (3.0 điểm)
 • Chọn câu đúng hoặc sai: 4 Câu x 0.25 = 1.0 (điểm) +Trả lời câu hỏi: 4 câu x 0.5 = 2.0 (điểm)
 • Phần viết (1.0 điểm)

4 câu x 0.25 = 1.0 (điểm). (Chỉ ra ở mức độ thông hiểu hoặc vận dụng, không ra mức độ vận dụng cao)

 1. Đối với các môn học khác

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 24/PGDĐT-THCS, ngày 16 tháng 02 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn khác của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã (Có điều chỉnh tỉ lệ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao theo hướng giảm tải của Bộ GDĐT)

Các môn: Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Tin học, Thể Dục giáo viên  tự sắp xếp, bố trí tổ chức kiểm tra tùy thuộc vào nội dung chương  của từng môn và hoàn thành trước ngày 01/7/2020.

– Thời lượng và Lịch kiểm tra cụ thể của từng môn, từng khối lớp như sau:

+ Các môn học trường ra đề và tổ chức kiểm tra

Ngày kiểm tra Khối Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ mở

đề

Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
 

 

01/07/2020

 

 

8, 9 Sáng GDCD 45phút 7h15 7h25 7h30
Công Nghệ 45phút 8h30 8h40 8h45
6, 7 Chiều GDCD 45phút 13h15 13h25 13h30
Công Nghệ 45phút 14h30 14h40 14h45

Các môn chung của Phòng Giáo dục

 • Số môn: Khối lớp 6, 7 kiểm tra 07 môn học (Toán, Vật Lý, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh) và 08 môn học ở khối lớp 8,9 (Toán, Hóa học, Vật Lý, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh).

– Thời lượng và lịch kiểm tra cụ thể của từng môn, từng khối lớp như sau:

Ngày kiểm tra Buổi Khối Môn Thời gian làm bài Giờ mở đề Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
 

 

02/7/2020

 

Sáng 8, 9 Ngữ văn 90phút 7h15 7h25 7h30
Sinh học 45phút 9h15 9h25 9h30
Chiều 6, 7 Ngữ văn 90phút 13h15 13h25 13h30
Vật lý 45phút 15h15 15h25 15h30
04/7/2020 Sáng 8,9 Hóa học 45phút 7h15 7h25 7h30
Lịch sử 45phút 8h30 8h40 8h45
Chiều 6,7 Sinh học 45phút 13h15 13h25 13h30
Địa lý 45phút 14h30 14h40 14h45
06/7/2020 Sáng 8,9

8

Toán 90phút 7h15 7h25 7h30
Địa lý 45phút 9h15 9h25 9h30
Chiều 86, 7 Toán 90phút 13h15 13h25 13h30
Tiếng Anh 45phút 15h15 15h25 15h30
08/7/2020 Sáng 88,9

9

Vật lý 45phút 7h15 7h25 7h30
Tiếng Anh 45phút 8h30 8h40 8h45
Chiều 86,7

9

Lịch sử 45phút 13h15 13h25 13h30

 

 

 1. Hình thức kiểm tra
  • Kiểm tra tập trung toàn trường

 

 • Đối với học sinh khối lớp 9 lập danh sách phòng thi theo thứ tự Alphabet (A, B, C, …) và mỗi phòng thi tối đa không quá 30 học sinh. Những trường nào có điều kiện về cơ sở vật chất có thể tổ chức theo hình thức này ở các khối lớp khác.

 

 • Đề đề xuất các môn học của các tổ chuyên, nội dung phải ra trong phần giới hạn đề cương ôn tập của phòng Giáo dục và Đào tạo , đề kiểm tra in sao phát đến từng học sinh đối với các môn kiểm tra theo lịch của Phòng GD&ĐT.
 1. Đề kiểm tra
 2. đề đề xuất

*  Giáo viên nộp đề đề xuất về PGD (Khối 6,7 gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Sinh, Lịch sử, Địa lý, Tiếng anh; Khối 8,9 gồm các môn:  Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Lịch sử, Địa lý, Tiếng anh) .

Căn cứ đề cương ôn tập các các tổ chuyên môn làm đề đề xuất, hướng dẫn chấm (7 môn đối với khối 6,7 và 8 môn đối với khối 8,9) theo đề chung của phòng Giáo dục và Đào tạo và các môn kiểm tra theo đề của trường nộp về cho chuyên môn bằng  File chuyển qua mail ( ngoxuanthap@gmail.com)  và văn bản đầy đủ theo nội dung biên tập đề kiểm tra có chữ kí của người ra đề và duyệt của tổ chuyên môn. Chậm nhất ngày ngày 12/6/2020. (Thứ 5)

Ban Giám hiệu nhận đề kiểm tra chính thức tại phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 01/7/2020.

 • Đ/c Hiam Ayun phụ trách cơ sở vật chất Chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo tổ chức tốt kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 theo Hướng dẫn của Phòng GD&ĐT; Chuyên môn tập huấn công tác coi kiểm tra.
 1. Đề các môn còn lại: (GDCD, Công nghệ)

– Giáo viên bộ môn tự ra đề nộp cho cho tổ trưởng, tổ trưởng thống nhất chọn 1 đề phù hợp nhất nộp cho chuyên môn để thi chung.

– Nội dung đề kiểm tra theo tinh thần bộ môn đã được tập huấn và thống nhất trong toàn thị xã.

– Thời gian nộp cho chuyên môn là ngày 15/6/2020

Lưu ý:

 

 • Nội dung đề kiểm tra đối với các môn tuyệt đối không vượt ngoài phạm vi giới hạn Đề cương ôn tập của phòng Giáo dục và Đào tạo.
 • Ngày 03 và ngày 07/7/2020, nếu các môn không có kế dạy bù, ôn tập, kiểm tra…thì cho học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, GV chủ nhiệm phải thông báo đến từng phụ huynh học sinh biết lịch nghỉ học (ôn tập tại nhà) để phối hợp với nhà trường trong việc quản lý học sinh.

 

Giáo viên cuối mỗi buổi thi (trước khi ra về) phổ biến, nhắc nhở học sinh về vấn đề “phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích”.

 1. Tổ chức kiểm tra và chấm bài

– Nhận đề kiểm tra (8 môn đối với khối 8, 9 và 7 môn đối với khối 6, 7) tại Phòng Giáo dục – Đào tạo và tổ chức kiểm tra theo Lịch và đúng quy chế chuyên môn.

– Chấm bài tập trung tại nhà trường đối với tất cả các môn đề phòng giáo dục ra,

– Bài kiểm tra phải được cắt phách trước khi giao về cho tổ bộ môn, giáo viên chấm (đối với những môn kiểm tra theo đề chung của Phòng GD&ĐT).

– Hướng dẫn chấm bộ môn nào chỉ được mở sau khi kiểm tra xong môn đó.

– Thời gian chấm: Các môn trường ra đề giáo viên tự chấm theo lớp mình dạy, các môn PGD ra đề thi xong môn nào bố trí chấm môn đó, hoàn thành trước ngày 10/7/2020

 1. Vào điểm và hoàn thành hồ sơ:

Sau khi kiểm tra các đơn vị khẩn trương thống kê các báo cáo cuối năm, năm học 2019 – 2020 (mẫu đính kèm) và Báo cáo và biên bản kiểm tra dạy thêm học thêm trong nhà trường (đối với các trường có tổ chức DTHT) gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo (qua Bộ phận chuyên môn THCS) chậm nhất vào ngày 13/7/2020.

Sau khi chấm xong các tổ tiến hành vào điểm theo sự phân công : khối 9 tổ Ngữ văn-Sử-Địa,  khối 8 tổ Toán-Lý-Tin, khối 7 tổ Hóa-Sinh-TD-GDCD,  khối 6 tổ Anh-Nhạc-MT. nếu các tổ gặp khó khăn thì có thể thống nhất với đ/c Nam thư ký HĐ để vào điểm kịp thời đúng quy định.

 • Thời gian vào điểm hoàn thành trong ngày thứ 6, thứ 7 ngày 10,11/7/2020 (vào phần mềm Smas).

Đ/c Đặng Hoàng Nam In sổ điểm năm học để duyệt sau khi đã hoàn thành điểm và xếp loại . Báo cáo công tác thẩm định Biên soạn và quản lý đề kiểm tra của đơn vị theo Công văn số 188/PGDĐT-THCS, ngày 05 tháng 10 năm 2015 của phòng Giáo dục và Đào tạo

– Các tổ nộp toàn bộ các biên bản (BB chấm thanh tra, BB thẩm định đề …) trong ngày  13/7/2020.  Thời gian hoàn thành hồ sơ nhà trường trong ngày 13/7/2020.

Nơi nhận:                                                                                                                 PHÓ  HIỆU TRƯỞNG

– Các  tổ chuyên môn  và đc liên quan (để th);

– BGH

– Lư u: VT.

Ngô Xuân Thập