Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Học kì II năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÔ VĨNH DIỆN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   … /KHCM-TVD                                     EaDrông, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2019 – 2020

Năm học 2019 – 2020 toàn trường tiếp tục thực hiện chủ đề năm học “ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính”, và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Với tinh thần đó chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch học kỳ II cụ thể như sau:

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục đạo đức tư tưởng cho học sinh. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, phấn đấu có nhiều học sinh giỏi và và học sinh tiên tiến

          – Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn, nghiên cứu và thực hiện tốt các văn bản chuyên môn theo quy định, thực hiện tốt việc đánh giá theo quy định 58 đã được tập huấn, tích cực tham gia việc đổi mới phương pháp giảng dạy – nhất là thực hiện việc giảm tải, kiểm tra đánh giá đúng với tinh thần đã được Phòng Giáo dục tập huấn. Các tổ chuyên môn có đầy đủ hồ sơ theo quy định , chất lượng hồ sơ phải thể hiện nghiêm túc, quán triệt phải theo dõi và đánh giá nghiêm túc thành viên trong tổ mình.

– Tiến hành cập nhật và hoàn thành hồ sơ học sinh vào phần mềm Smax  chính xác.

– Triển khai đến từng giáo viên quy chế 58 thông tư 12 và thông tư 21về quy định thao giảng và đánh giá thi giáo viên giỏi các cấp vv…

– Quán triệt đến các tổ theo dõi việc sử dụng đồ dùng dạy học trong giảng dạy.

– Yêu cầu các tổ mở chuyên đề kịp thời theo kế hoạch.

– Chỉ đạo các tổ dự thi thi kiến thức liên môn của giáo viên và học sinh.

– Kiểm tra nhận xét kịp thời hồ sơ chuyên môn để các tổ hoàn thiện hồ sơ của tổ.

– Các tổ có kế hoạch thao giảng cấp trường vòng 2 tiết 3 + tiết 4 kịp thời ( dự kiến vào tuần 29 và tuần 30), kết quả đánh giá chính xác công bằng, khách quan, báo cáo kịp thời cho chuyên môn.

          – Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” . Xây dựng được khối đoàn kết nhất trí trong tập thể chuyên môn, tạo được không khí dân chủ và phấn khởi trong đội ngũ.

– Áp dụng tối đa CNTT vào việc quản lý, điều hành, hoạt động của nhà trường khuyến khích giáo viên soạn giảng giáo án điện tử nhất là việc sử dụng phần mền ra đề kiểm tra.

– Đảm bảo số lượng giáo viên các bộ môn,  nâng cao chất lượng đội ngũ, chú trọng việc tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Xếp loại chuyên môn của giáo viên một cách trung thực, khách quan, đúng qui chế để thực hiện tốt chế độ mở đối với giáo viên trường (tránh nể nang, xuề xòa).

       -.  Thường xuyên dự giờ và kiểm tra đột xuất để nắm bắt tình hình việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên.

        – Có kế hoạch hoạt động dạy và học của Nhà trường một cách khoa học, đúng quy chế. Đề cao việc giữ gìn nề nếp, kỷ cương dạy và học.

          – Quán triệt đến từng giáo viên sử dụng thường xuyên và đạt hiệu quả đồ dùng dạy học

                 – Đổi mới việc kiểm tra, thi cử và đánh giá chất lượng học sinh trong toàn bộ các khâu: ra đề theo hướng trắc nghiệm khách quan hoặc tự luận, tổ chức kiểm tra tập trung cuối kỳ theo đề chung của Thị Xã, của trường một cách nghiêm túc, đúng quy chế. Đánh giá và tổng kết điểm một cách trung thực, phản ánh đúng năng lực  học tập của học sinh. Kiên quyết xử lý các hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ giáo viên và toàn thể học sinh.

– Đảm bảo việc thực hành, thí nghiệm một cách nghiêm túc. Áp dụng triệt để việc quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý Thư viện, thời khóa biểu, quản lý điểm của học sinh và các tổ chuyên môn qua các phần mềm của nhà trường.

          – Thanh tra toàn diện giáo viên theo quy định của phòng giáo dục, hoàn thành hồ sơ đánh giá giáo viên.

– Hoàn thành hồ sơ, báo cáo kịp thời khi kết thúc học kỳ và kết thúc năm học

– Xét tốt nghiệp lập danh sách đề nghị công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 kịp thời đúng quy định của phòng giáo dục.

                                                                                                                                                    Phó hiệu trưởng

                                                                                                                                                       Ngô Xuân Thập