Kế hoạch tuyển sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÔ VĨNH DIỆN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                         Ea Drông, ngày 27 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 – 2020

                Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học;

          Căn cứ hướng dẩn số 114/SGDĐT-GDTrH, ngày 22/01/2019 của sở giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẩn xây dựng kế hoạch huy động trẻ đến trường mầm non và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020, kế hoạch số 66/KH-UBND thị xã Buôn Hồ về việc huy động trẻ đến trường tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 các trường, các nhóm lớp ngoài công lập trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, năm học 2019-2020, Quyết định 1379/QĐ-PGDĐT, ngày 26/4/2019 của UBND thị xã Buôn Hồ về phân tuyến tuyến tuyển sinh lớp10 các trường THPT và Trung tâm GDNN-TTGDTX trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm học 2019 2020.

         Căn cứ vào thực tiễn địa phương xã Êa Drông. Trường THCS Tô Vĩnh Diện xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019- 2020 cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
 2. Mục đích:

          – Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

          – Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 4 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

 1. Yêu cầu:

         – Điều tra chính xác trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn.

          – Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.

     – Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch tuyển sinh của phòng GD&ĐT.

      – Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên trực tiếp; lãnh đạo cao nhất của nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.

 1. NỘI DUNG
 2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

          Năm học 2019-2020, chỉ tiêu tuyển sinh của trường: 130 học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học.

 1. Tuyến tuyển sinh:

           Là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sống trên địa bàn xã Êa Drông.

III. Đối tượng:

          – Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tuyển sinh. Độ tuổi xét tuyển: trẻ 11 tuổi (năm sinh 2008) thuộc khu vực tuyển sinh của nhà trường.

 1. Hồ sơ xét tuyển

          + Đơn xin dự xét tuyển (được in ra từ phần mềm).

          + Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

          + Học bạ (bản chính).

          + Giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có).

          + Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

 1. Thời gian hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện:

          – Cha mẹ học sinh được hướng dẫn quy trình, thời gian đăng ký xét tuyển cho con qua hệ thống loa truyền thanh của xã; được xem tại cổng thông tin điện tử của trường, tại bảng tin của trường từ ngày 29 tháng 5 năm 2019. Cụ thể:

          – Nhà trường trực tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 5 của trường Tiểu học Nơ Trang Lơng và trường TH Trần Quốc Toản.

          – Cha mẹ học sinh được hướng dẫn quy trình, thời gian đăng ký xét tuyển cho con qua hệ thống loa truyền thanh của xã; được đọc, xem tại cổng thông tin điện tử của trường từ ngày 29/5/2019.

Quy trình đăng ký: theo thông báo đính kèm

          – Đối với học sinh học tại các trường ngoài địa bàn Êa Drông, CMHS mang hồ sơ trực tiếp đến trường để đăng ký tuyển sinh trong thời gian tuyển sinh.

 1. Thời gian tuyển sinh:
 2. Thời gian, địa điểm nhận bàn giao hồ sơ

          – Thời gian: ngày 29 /5/2018 (Buổi sáng: từ 8h00)

          – Địa điểm: Tại phòng Hội đồng Trường THCS TôVĩnh Diện

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Phân công trách nhiệm:

1.1. Hội đồng tuyến sinh:

          – Quản trị hệ thống mạng.

          – Cập nhật hồ sơ cho học sinh đăng ký xét tuyển.

          – Tổng hợp danh sách đăng ký xét tuyển theo các đối tượng.

          – Báo cáo về Phòng GD&ĐT số liệu và danh sách đăng ký tuyển sinh.

2.Trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:

2.1. Bà : HYim Kriêng – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

          – Chỉ đạo và triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT

          – Xây dựng, trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch, thông báo tuyển sinh.

          – Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, Thông báo tuyển sinh của trường đã được PGD&ĐT phê duyệt đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.

          – Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2019 – 2020 đúng quy định.

          – Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.

     – Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của đơn vị.

2.2. Ông Ngô Xuân Thập  – Phó hiệu trưởng- Phó chủ tịch hội đồng

          – Cùng chủ tịch xây dựng kế hoạch, tuyên truyền công tác tuyển sinh.

          – Trực tiếp cùng đ/c GV trong ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, hướng dẫn CMHS đăng kí tuyển sinh.

          – Báo cáo cập nhật với chủ tịch về kết quả tuyển sinh.

          – Chỉ đạo tổ văn phòng, thư kí  nhập danh sách học sinh đã tuyển vào máy, kiểm tra độ chính xác, hoàn thành các báo cáo tuyển sinh trước ngày PGD yêu cầu để chủ tịch hội đồng duyệt lại.

          – Chịu  trách nhiệm trước chủ tịch hội đồng về chất lượng công việc được giao.

          – Viết tin bài về công tác tuyển sinh qua cổng thông tin điện tử.

2.3. Văn phòng

          – Gửi các thông báo, kế hoạch, báo báo tuyển sinh đến các địa chỉ quy định.

          – Chuẩn bị photo mẫu đơn phát hành đến CMHS.

          – Nhận hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

          – Nhập danh sách học sinh đã tuyển vào máy, báo cáo đúng quy định.

          – Chịu  trách nhiệm trước chủ tịch hội đồng về chất lượng công việc được giao.

          – Đưa tin bài về công tác tuyển sinh qua cổng thông tin điện tử.

2.4. Thư ký và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:

          – Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác tuyển sinh, hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh.

          – Cùng đ/c Phó HT tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6 theo quy định.

          – Chịu trách nhiệm tổng hợp số học sinh đã tuyển để báo cáo, xếp hồ sơ đã tuyển theo phân lớp.

          – Nhập danh sách học sinh đã tuyển vào máy tính, báo cáo đúng quy định.

          – Chịu  trách nhiệm trước chủ tịch hội đồng về chất lượng công việc được giao.

Chế độ báo cáo:

          – Các tổ công tác: Cuối mỗi ngày các đồng chí trong Hội đồng tuyển sinh báo cáo tình hình thực hiện tuyển sinh với Phó Hiệu trưởng để rút kinh nghiệm.

          – Ngày 28/5/2019: Nộp kế hoạch tuyển sinh và trình ký thành lập Hội đồng tuyển sinh tại phòng GD&ĐT.

          – Ngày 29/5/2019: Niêm yết các thông báo tuyển sinh, thông tin qua hệ thống truyền thanh xã, bảng tin trường, cổng thông tin điện tử của nhà trường.

          – Ngày 30/5/2019 trường nhận lại Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh và Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2019-2020.

          – Ngày 31/5/2019: Nhà trường họp Ban tuyển sinh.

          – Ngày 2 /6/2019: Nhận bàn giao hồ sơ của trường Tiểu học.

          – Ngày 1/6 đến 13/6 : Hội đồng xét tuyển làm việc.

          – Ngày 14/6/2019 : Tổng kết Hội đồng tuyển sinh.

          – Ngày 15/6/2018 duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6 với Phòng GD&ĐT.

          + Hồ sơ duyệt với Phòng GD&ĐT gồm: Danh sách học sinh (đã biên chế lớp); Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học; Giấy khai sinh; Học bạ; Biên bản xét tuyển; Danh sách học sinh trái tuyến (kèm theo giấy giới thiệu của trường THCS nơi thu hồ sơ ban đầu).

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS Nam Thắng năm học 2018 – 2019. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng-chủ tịch Hội đồng theo số điện thoại 0935128732 để có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT TX Buôn Hồ (để phê duyệt);– UBND xã Ea Drông (để phối hợp);

– Các bộ phận nhà trường (để thực hiện);

– Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

                                 H YIM KRIÊNG