Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2132022 21/03/2022 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, 12.-Cv-564-So-Tai-chinh-Noi-dung-muc-chi-cho-viec-lc-sg
06/KH-TVD 16/10/2021 KH KHKT NĂM HỌC 21-22, KH KHKT NĂM HỌC 21-22
16/KH-TVD 25/09/2021 Kế hoạch, KẾ HOẠCH GIAO BÀI