Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thiết thực hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022,  trường THCS Tô Vĩnh Diện đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của sách và đọc sách.

Hoạt động này, giúp cho đoàn viên nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của sách và việc đọc sách; giúp cung cấp và phát triển các kiến thức, kỹ năng trong học tập; phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Mục tiêu của hoạt động, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, cộng đồng; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức góp phần xây dựng xã hội học tập và “học tập suốt đời”.

Tại trường trường THCS Tô Vĩnh Diện (Xã Ea Drông- TX Buôn Hồ), thầy và trò Nhà trường đã hưởng ứng bằng nhiều hình thức: tổ chức trưng bày, giới thiệu sách; xây dựng góc đọc và thư viện cùng học; lồng ghép hoạt động đọc sách thông qua các tiết sinh hoạt lớp, giờ dạy học Hướng nghiệpNgoài giờ lên lớp và các môn học khác trên lớp; tuyên truyền họat động đọc sách bằng phương tiện truyền thông…

Các hình thức tổ chức cho hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam đã tạo được niềm vui và yêu thích đọc sách của học sinh, cán bộ, nhân viên, giáo viên trong nhà trường.

Ông Ngô Xuân Thập – Hiệu trưởng Nhà trường, ngoài việc trưng bày sách hiện có trong thư viện, trường còn tổ chức cho học sinh tham gia đọc sách tại thư viện và các không gian tập thể khác.

“Dù gặp nhiều khó khăn do hầu hết học sinh sẽ về phụ giúp gia đình việc đồng áng ngay sau khi kết thúc buổi học. Vì vậy, để giúp các em có thời gian đọc sách và hình thành thói quen đọc sách, Nhà trường phải thường xuyên tuyên truyền, vận động và hướng dẫn để các em tận dụng khoảng thời gian nghỉ giữa các tiết học hoặc các giờ hoạt động ngoại khoá để vào thư viện và các không gian có trưng bày sách để đọc”

cũng theo đại diện THCS Tô Vĩnh Diện (Xã Ea Drông- TX Buôn Hồ), “Để đạt được mục tiêu trên, Nhà trường có kế hoạch tăng cường bổ sung các đầu sách mới, bổ ích vào đầu năm học mới 2022-2023 nhằm phục vụ tốt hơn cho hoạt động đọc sách của giáo viên và học sinh. Tích cực đẩy mạnh hoạt động trao đổi sách cho nhau hoặc mượn sách trong thư viện trường học. Khuyến khích học sinh, giáo viên đọc sách sau giờ học hoặc giờ ra chơi ở thư viện, trong khuôn viên trường. Ngoài ra, nhà trường không ngừng kêu gọi và thu nhận các nguồn sách từ phía học sinh, giáo viên cũ của trường, để làm giàu có hơn tủ sách cho nhà trường”.

(Thanh Hồng)