Bài giảng điện tử: LỊCH SỬ 7_ BÀI 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN- TIẾT 2

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Bài giảng điện tử: LỊCH SỬ 7_ BÀI 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN- TIẾT 2
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin LỊCH-SỬ-7_-BÀI-25-PHONG-TRÀO-TÂY-SƠN-TIẾT-2.ppt
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 9.24 MB
Ngày chia sẻ 18/03/2022
Lượt xem 184
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Bài giảng điện tử:

LỊCH SỬ 7_ BÀI 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN- TIẾT 211