Thông báo HS ngày tựu trường – Khai giảng năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Do diễn biến tình hình của dịch bệnh trên địa bàn hiện nay, Trường Tô Vĩnh Diện thông báo kế hoạch tổ chức học sinh tựu trường, khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng, ý nghĩa; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định 5K về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày tựu trường vào 01/9/2021 tổ chức cho Hs tựu trường, nhận lớp, học nội quy, khai báo thông tin y tế.

Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022  tổ chức thống nhất vào buổi sáng, từ 7h30p ngày 05/9/2021 – “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”…